Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 24.7.2023

1. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Poreo (Y-tunnus: 2150423-2 )
Ruukintie 128, 60200 SEINÄJOKI
Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voi kysyä lisää osoitteesta [email protected]

2. Rekisterin nimi

Poreo asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:
    • Asiakassuhteen ylläpito ja hallinta
    • Tilausten käsittely ja toimitus
    • Asiakaspalvelun tarjoaminen ja yhteydenpito asiakkaisiin
    • Verkkokaupan kehittäminen ja personointi
    • Markkinointiviestintä (vain suostumuksen perusteella)
    • Tilastolliset analyysit ja raportointi
    • Riskien ja petosten seulonta

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
    • Nimi
    • Osoite
    • Sähköpostiosoite
    • Puhelinnumero
    • Tilaushistoria
    • Maksutiedot
    • Asiakaspalautteet ja viestit
    • Markkinointisuostumukset

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

5. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain tarpeellisen ajan, jotta voimme täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimat, tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Joitain tietoja voidaan säilyttää pidempään, kun se on laissa asetettujen vaatimusten ja velvollisuuksien, esimerkiksi kirjanpidon, osalta tarpeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, tilauksen yhteydessä, asiakkaan oman asiakastilin kautta sekä asiakkaan ollessa yhteydessä asiakaspalveluumme. Lisäksi asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään automaattisesti asiakkaan käyttäessä verkkosivujamme.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Välitämme välttämättömiä tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:
    • Toimitus- ja logistiikkakumppanit
    • Maksunvälityspalvelut
    • Markkinointikumppanit, jos olet antanut suostumuksen markkinointiviestintään
Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan, jos tietojen siirtoon on riittävät suojatoimet, kuten Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, tai jos siirto perustuu muuhun sovellettavaan oikeusperusteeseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on valvottua ja siihen on käyttöoikeus vain asianmukaisilla henkilöillä työtehtäviensä täyttämiseksi. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Rekisteri- ja tietosuoselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostettamme. Muuttaminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi, kun lainsäädäntö muuttuu tai pelvelumme kehittyvät. Kun julkaisemme tähän tietosuojaselosteeseen liittyviä muutoksia, päivitämme päivämäärän tämän tietosuojaselosteen yläosaan.

Scroll to Top